Pallöpare

Ergonomiskt - Effektivt - Tidsbesparande

Verktyg/hjälpmedel för bandning/säkring av gods på lastpall.

Filmer:

Pallöpare - Stroppögla.

Pallöpare - bandning PET & PP band.

Pallöpare - bandning WG band.

Pallöpare - bandning av lång/bred pall.