ArkivUtnyttja maximalt din förvaring på små ytor.


Arkivinredning för att få en smart funktion på lager, förråd, kontor, butik, verkstad, kylutrymmen där laghållningen behöver expanderas, de små materialen skall kunna sorteras.
Förvaringen i samma utrymme ökar då upp till 90%.

Arkivvagnar kan flyttas med hjälp av motordrift eller vev på eller utan skenor.

Det här rörliga systemet innebär att det endast finns en passage åt gången att röra sig in och ut i.


Nytt begagnat, komplettera eller sälja, kontakta oss.


ELL PE Logistic AB
M.M.R avd
Metallvägen 10
610 14 REJMYRE


________________________________________________________________________________Farligaplatser - kan bli bekväma och nonchaleras


Påkörningskador i stolpar börjar bli en säkerhetsrisk vid några millimeter, krökta stag, inga belastningskyltar, lutningar, för smala truckgångar, rost, genomskjutningsskydd, påkörningsskydd, rassrisker, balklås, förankringar, personal som klättrar i ställage, brandfarliga ämnen, hala balkar i frysar och nerkylda lokaler.
Listan fortsätter över vad som behöver kontrolleras och dokumenteras, vilket också är ett krav i lagen.  

- Finns detta hos er? Kontrollerar och dokumenterar någon med djup kunskap att hanteringen av ställage och området kring dem följer det som gäller enligt leverantör, SS, SS-EN och arbetsmiljöverkets föreskrifter?

Anlita annars en certifierad besiktningsman som besöker er årsvis, den kostnaden tjänar man in mångfalt, nu imorgon och i framtiden.


Mer info på:

- Certifierad besiktningsman enligt DNV  
- DNV


Kontakt:
d.n.v.certifierad.besiktningsman@ellpe.se